Pakkeforløp for hvem?

bookmark

Brukerrådsseminaret 2017

mandag 20. november 2017, kl. 12:00 til kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til sitt årlige seminar. Denne gangen vil seminaret sette søkelys på den planlagte innføringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse.

Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning, bedre samhandling og likeverdig behandling. Hva vil dette åpne for i form av muligheter og utfordringer? Seminaret belyser muligheter og utfordringer knyttet til denne innføringen fra både bruker-, behandler- og pårørendeperspektiver. Det blir en dag fylt med interessante foredrag og dyktige forelesere.