Palestina og ICC - konsekvenser og muligheter?

Palestina og ICC – konsekvenser og muligheter?

bookmark

tirsdag 24. april 2018, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Den internasjonale humanitære rettsgruppa i Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

I april 2015 ble Palestina innlemmet i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Dette skulle bety at alvorlige forbrytelser begått på palestinsk territorium kunne prøves for den internasjonale domstolen. Israel har uttrykt sin misnøye med ICC, og uttalt at Palestina ikke kunne innlemmes ettersom det ikke er en egen stat. USA hevdet på sin side i 2015 at samarbeidet mellom Palestina og Israel ville svekkes av palestinsk ICC-medlemskap. Men hva har egentlig skjedd, og hva er situasjonen i dag?

Vi spør: Hvordan fungerer de generelle lovbestemmelsene i ICC? Fungerer ICC med tanke på krigsforbrytelser i Palestina? Hva betyr USAs tette bånd til Israel for ICCs muligheter til å etterforske, spesielt med tanke på at de står for mye av støtten til ICC? Hvilke reaksjoner har man sett fra israelsk hold? Og er det grunner til at Palestina ikke skulle vært medlem av ICC?

 

Panelister:

Nils Butenschøn, professor ved i statsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter. Forskningsfeltet hans er nasjonalitetskonflikter, statsborgerskap og menneskerettigheter med fokus på Midtøsten. Har gitt ut flere bøker, blant annet «Drømmen om Israel» (2006).

Sofie Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Har mastergrad i rettsvitenskap fra Georgetown University, hvor hun spesialiserte seg innen menneskerettigheter, humanitærrett og internasjonal strafferett. Varamedlem til Den norske Nobelkomité 2018-2020.

Siste panelist TBA.