Palestinske barn i israelske fengsler

bookmark

Palestinske barn og FNs barnekonvensjon

lørdag 7. februar 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kampanjen palestinske barn i israelske fengsler

Inngang: Gratis

PROGRAM:
10.00 Gerard Horton og Salwa Duaibis: «Breaking a Generation»
11.15 Kommentar, Gro Nystuen, jurist.
11.30 Spørsmål og kommentarer
12.15 Pause
13.15 Amira Hass: “Is the State of Israel viable?”
14.00 Kommentarer og spørsmål fra salen.
14.30 Paneldebatt: Palestinian children must be treated in accordance with The UN Convention on the rights of the Child. How can Norway contribute? I panelet: Amira Hass, Gerard Horton og Salwa Duaibis, Svein Roald Hansen (AP, Utenrikskomiteen) og Mads Gilbert.
Oppsummering.

I 2013 publiserte UNICEF rapporten “Children in Israeli Military Detention – Observations and Recommendations” Denne omhandler israelske myndigheters arrestasjoner og fengsling av palestinske barn. Rapporten konkluderer med at den israelske stat til stadighet og på en rekke områder
bryter med FNs Barnekonvensjon som skal beskytte barn mot mishandling når de er i kontakt med militære og juridiske institusjoner.

Konferansen søker å skape oppmerksomhet rundt behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler og konsekvensene for barna og det palestinske samfunnet. Vi ønsker å bevisstgjøre den norske befolkning, norske politikere og andre beslutningstakere, for dermed å tvinge fram en politikk i det okkuperte palestinske området i tråd med folkeretten og menneskerettighetene.

Konferansen vil foregå på engelsk.

Organisasjoner tilsluttet kampanjen:
KFUK/KFUM–Global – Kvekersamfunnet – Norsk Folkehjelp – Seniorer for Palestina – Redd Barna – Kvinneligaen for fred og frihet i Norge – Bestemødre for Fred – Utdanningsforbundet – Fellesorganisasjonen(FO) – LO i Oslo – Fagforbundet Ungdom – Norsk Transportarbeiderforbund – Industri Energi – Heismontørenes Fagforening – Palestinakomiteen i Norge – Fellesutvalget for Palestina – Kirkens Nødhjelp