Panelsamtale: Åpenhetsloven - veien videre 1

Panelsamtale: Åpenhetsloven – veien videre

bookmark

torsdag 28. oktober 2021, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Changemaker

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Vi i Changemakers politiske utvalg for internasjonal handel (PUIH) inviterer til panelsamtale om den nye åpenhetsloven for næringslivet. Temaet for kvelden vil være lovens forbedringspotensiale.

I juni ble den nye Åpenhetsloven for næringslivet – også kjent som Menneskerettsloven – vedtatt. Lovens formål er å sikre respekt for menneskerettighetene, samt anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Loven skal også sørge for at virksomheter plikter å gjøre aktsomhetsvurderinger – kartlegging av potensielle negative konsekvenser – i tråd med OECD sine retningslinjer. Implementeringen av loven skjer 1. juli 2022 og berører over 8000 norske bedrifter. Loven er absolutt et steg i riktig retning. Enkelte har likevel påpekt sentrale mangler, og mener loven har rom for forbedring.

Panelet:
Embla Regine Mathisen er tidligere leder i Changemaker.
Mark Taylor er forsker ved FaFo. Han har blant annet forsket på ansvarlig næringsliv og anstendige arbeidsforhold.
Marte Hansen Haugan er 2. nestleder i Changemaker og har tidligere sittet i organisasjonens internasjonale handelsutvalg.
Céline Maria Victoria Isberg-Haaheim (ordstyrer) leder Changemakers internasjonale handelsutvalg.

OBS! Kun 40 ledige plasser. Påmelding til celine@changemaker.no. Merk mailen med “panelsamtale”.