Panelsamtale: Pårørende

bookmark

Hvordan er det å leve tett på en som er syk?

onsdag 5. desember 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Spiseforstyrrelsesforeningen

Inngang: Gratis

Pårørende er viktige støttespillere og livsviktige ressurser i livet til en som er rammet av sykdom. De kan støtte, hjelpe og motivere den som er syk og være viktige samarbeidspartnere i behandling av ulike lidelser.

Mange syns det er vanskelig å finne tid til å ta vare på seg selv og ta hensyn til egne behov når en som står dem nær rammes av sykdom. Hvordan kan vi hjelpe pårørende til hjelpe både seg selv og den de er pårørende til? Hvilken rolle og rettigheter har pårørende i behandlingsapparatet og hvilken rolle og rettigheter bør de ha? Hvordan er det å leve med en forelder som er syk? Og hvordan rammer sykdom familielivet når barn rammes av sykdom?

Vi håper å få tid til å snakke om og reflektere rundt disse og flere spørsmål knyttet til pårørenderollen i løpet av kvelden.

Kristin Angvik Dahlum og Christian Falch åpner kvelden med hvert sitt innledende innlegg om deres pårørendegistorie.

Etter innleggene følger en panelsamtale hvor vi har samlet et knippe kloke, reflekterte mennesker med ulike innfallsvinkler og erfaringer fra pårørendefeltet.

 

I panelet sitter:

  • Kristin Angvik Dahlum, pårørende og ansatt i JA, DET NYTTER
  • Christian Falch, stiller med egenerfaring som pårørende til datter som led av anoreksi.
  • Kristiane Myckland Hansson, pårørende og forsker ved Senter for medisinsk etikk/Etikk i helsetjenesten ved UiO der hun forsker på pårørendeinvolvering ved psykisk sykdom.
  • Bente Sommerfeldt faglig direktør og psykologspesialist ved Villa SULT, Institutt for spiseforstyrrelser
  • Anne Kristine Bergen, psykiater og forfatter av boken «Når barn er pårørende»

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!