Papirløs i Norge

Papirløs i Norge

bookmark

Uten papirer, men ikke uten rettigheter

tirsdag 20. juni 2023, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Papirløs i Norge – uten papirer, men ikke uten rettigheter. En samtale om papirløse migranter og deres helsetilbud.

I anledning verdens flyktningdag 20. juni inviterer Norsk Folkehjelp Solidarietetsungdom til en samtale om papirløse migranter i Norge og deres manglende tilgang til gode og dekkende helsetjenester.

Papirløse migranter er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse. Dette omfatter både mennesker som har fått avslag på asylsøknad og mennesker utenfor asylprosessen. Årsakene til at de blir i Norge er mangfoldig, det kan være at hjemlandet ikke aksepterer retur, at familie og barn bor i Norge, eller at de er statsløse. Det de har til felles at de oppholder seg i Norge uten rett til helsetjenester, skolegang, økonomiske velferdsytelser og arbeid.

I Norge er papirløses helsetilgang begrenset til akutt og kritisk sykdom, uten rett til fastlege. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at tilgang til grunnleggende helsehjelp burde være en menneskerettighet for alle som oppholder seg i Norge, uavhengig av oppholdsstatus og hvor i landet man bor. Helsehjelp skal ikke bero på velviljen til frivillig helsepersonell!

Solidaritetsungdommens leder Amanda Hylland Spjeldnæs leder samtalen og i panelet finner vi:

Ragnhild Lerø: fungerende virksomhetsleder ved Helsesenteret for papirløse migranter. Helsesenteret er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors hvor frivillig helsepersonell tilbyr gratis helsehjelp til papirløse.
Trine Myhrvold: tidligere sykepleier og førstelektor ved OsloMet. Myhrvold har tidligere bidratt som sykepleier ved Helsesenteret samt forsket på papirløse migranters psykiske helse, livskvalitet og levevilkår.
Frode Eick: stipendiat ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Leverte i 2022 sin avhandling som så på bruken av helsetjenester bland gravide uten oppholdstillatelse i Norge. Eick har tidligere være daglig leder