Parallellsamfunn

bookmark

Hva er egentlig galt med det?

onsdag 22. februar 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Secular Forum

Inngang: Gratis

Den gjengse oppfatningen i Norge er at vi ikke ønsker utvikling av parallellsamfunn, men bør vi egentlig være så redde for det? Hva mener vi egentlig når vi sier parallellsamfunn, og er det ikke noe vi alltid har hatt i Norge?

Hvis vi ikke ønsker parallellsamfunn, betyr det da at vi ønsker at alle skal assimileres inn i den norske majoritetskulturen? Til å debattere dette temaet inviterer Secular Forum til foredrag og debatt.

 

Deltagere:

Lars Gule fra Høyskolen i Oslo og Akershus vil innlede seminaret med noen begrepsavklaringer og betraktninger knyttet til samfunnsmessige konsekvenser av parallellsamfunn.

Inger-Lise Lien fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, vil dele med oss noe av det vi vet om følgene av å leve i lukkede miljøer.

Jan Bøhler er kanskje den Stortingspolitikeren som har engasjert seg mest på dette temaet.

Mehtab Afsa fra Islams Råd Norge, vil prestere hva norske moskeer tenker om parallellsamfunn.

Abida Akhtar er en aktivist som engasjerer seg i kampen mot æreskultur. Hun vil dele sine erfaringer med oss.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/365757040470703/

Kontaktpersoner Secular Forum:
Anita Farzaneh (90063677)
Eystein Emberland (92248485)