Paris- revolusjonens hovedstad. Fører forstadsungdom arven videre?

bookmark

Lanseringsdebatt for Arr - idéhistorisk tidsskrift

tirsdag 29. april 2008, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Arr – idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Billett

Tre uker i oktober og november 2005 viste rasende ungdom hvilket sinne som bor i de parisiske forstedene. Det var et opprør man var vitne til – men hva slags? Var det et legitimt opprør, utløst av at avstanden mellom republikkens idealer om frihet, likhet og brorskap og den faktiske politiske virkeligheten var blitt for stor? Kan opprørsbølgen i 2005 ses som en etterdønning av Paris’ revolusjonære historie? Hvilke opprør kvalifiserer til å inngå i den stolte revolusjonære arven? Paris har som europeisk hovedstad fremfor noen markert seg som åsted for en lang revolusjonær historie. 

Arr – idéhistorisk tidsskrift tar i et nytt nummer om Paris for seg myten om det opprørske og revolusjonære Paris.

Innledning: Redaktør Elin M. Strand

Hovedinnleder: Thomas Sauvadet (sosiolog og forsker)

Thomas Sauvadet er forsker tilknyttet CESAMES – Senter for forskning på psykoaktive stoffer, mental helse og samfunn.
Forfatter av bøkene Le Capital guerrier : Solidarité et concurrence entre jeunes de cité (2006) og Jeunes dangereux, jeunes en danger, Comprendre les violences urbaines (2006).