Parkinson’s Disease – a glimpse of the past, a look at the present and a vision of the future

bookmark

Møt to av frontfigurene i det internasjonale parkinsonmiljøet

mandag 9. mai 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo- og Akershus Parkinsonforening

Inngang: Gratis

Svenske Sara Riggare er en uvanlig engasjert pasient. Hun fikk parkinsondiagnosen bare 32 år gammel og er i dag doktorgradsstudent, blogger og ”e-pasient” med et stort internasjonalt nettverk og et sterkt fokus på egenomsorg og pasientmedvirkning.

Jon Stamford arbeidet i over 20 år som nevroforsker før han selv fikk diagnosen. Den humoristiske briten sitter blant annet i programkomiteen for World Parkinson Congress 2016, er vitenskapskoordinator hos ”The Cure Parkinsons Trust” og leder av ”Parkinsons Movement”.

Espen Dietrichs, nevrolog, professor, og avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, deltar også, og vil sammen med Sara og Jon svare på dine spørsmål. 

Arrangementet vil foregå på engelsk.