Pårørende: sannhetsvitner til den økende tvangsbruken?

bookmark

Pårørendes perspektiv på tvang innen psykisk helsevern.

fredag 16. desember 2016, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Inngang: Gratis

Vi ønsker å sette lys på pårørendes erfaringer og rettigheter i forbindelse med tvang. Hvorfor blir pårøredes rettigheter ikke ivaretatt som et ledd i pasientens rettsikkerhet? Hvordan kan vi endre på den praksis?

Hvordan kan pårørende best ivareta pasientens rettsikkerhet? Hvilken muligheter har de for å påvirke behandlingen? Hva slags tiltak kan vi sette i gang?

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse inviterer helsepersonell, fagfolk, myndigheter og media til dialog for å belyse denne utfordringen.

Enkel bevertning.

 

PROGRAM:

09.00 Registrering
09.15 Velkommen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
09.20 Innledning ved HOD – arbeid med tvangsreduksjon, Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

Del 1: Pårørendes erfaringer og rettigheter i forbindelse med tvang. Ordstyrer: Lars Lien, Professor Høgskolen i Hedmark
09.40 Pårørende: pasientens rettsikkerhet? Anne-Grethe Terjesen, Daglig leder LPP
10.00 Hvordan blir pårørende ivaretatt innen tvungent psykisk helsevern? Erfaringer og betraktninger. Erik Tresse, Gestaltterapeut og erfaringskonsulent med pårørende erfaring
10.20 Hvordan jobber vi for at pårørende kan ivareta sine – og pasientenes rettigheter? Odd Erik Skinnemoen, avdelingsoverlegen Lier psykiatrisk avdeling, Vestre Viken
10.50 Pårørendes rettigheter ved tvungent psykisk helsevern. Vårin Hellevik, seniorrådgiver, avd. psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet
11.10 Erfaringer med å følge opp hvordan pårørende blir informert om klageadgang og tilsyn? Sigrid Broch, nestleder i kontrollkommisjonen Nedre Buskerud, Vestre Viken

11.30 Pause: kaffe

11.40 Funn og erfaringer fra Sivilombudsmannens besøk til institusjoner innen psykisk helsevern. Helga Fastrup Erivk, leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
12.00 Psykiatrien i møte med de pårørende. Erfaringer fra praksis feltet. Victoria Akre, psykiatriforeningen
12.20 Panelsamtale

13.00 Lunsj

13.45 VGs avsløringer om tvangsbruk i psykiatrien. Synnøve Åsebø, journalist, VG

Del 3: Hvilke muligheter har pårørende for å påvirke behandlingen? Hva slags tiltak kan vi sette i gang?
14.05 Helsepersonells forhold til de pårørende. Et utfordrende forhold? Bjørn Lydersen, politisk rådgiver, Sykepleierforbundet
14.25 Psykologer erfaringer og betraktninger fra praksis om møte med de pårørende. Anders Skuterud, seniorrådgiver i Psykologforeningen
14.45 Panelsamtale. Ordstyrer: Lars Lien,professor Høgskolen i Hedmark
15.25 Avslutning