Pårørendes stemme

Pårørendes stemme

bookmark

FFPs jubileumskonferanse

torsdag 20. oktober 2022, kl. 12:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: For Fangers Pårørende (FFP)

Inngang: Gratis - Påmelding

FFP markerer 30 års arbeid for pårørende med en jubileumskonferanse på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. oktober kl. 12.00-16.00. Konferansen har tittelen “Pårørendes stemme”, og pårørendes erfaringer blant annet når det gjelder pågripelse og varetekt står på agendaen. Vi vil også sette fokus på det å være foreldre til en innsatt, og det blir boklansering av Charlotte Munthes bokserie Pappa i fengsel. Det blir spennende innlegg, litt tilbakeblikk, ny kunnskap, debatt, sterke filmer og selvsagt jubileumskake! Vi ønsker pårørende, samarbeidspartnere og andre interesserte velkommen!

 

11.30    Kaffe og enkel servering

12.00    Film: Pårørendes stemme

Velkommen!

Hanne Hamsund, daglig leder i FFP og Bente Grambo, seniorrådgiver i FFP

12.10    Pårørende i kriminalomsorgen

Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

12.25    Å være mor eller far til en innsatt, visning av kortfilmer

12.40    Hvorfor er det så vanskelig å snakke med barn om lovbrudd og straff?

Kitty Byng, psykolog og rådgiver i FFP

12.55    Fokus på barna fra innsiden – samtale med to barneansvarlige

June Randen, barneansvarlig i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling og Erik Trebekk, barneansvarlig i Halden fengsel i samtale med Nina Morseth Lauritzen, avdelingsleder i FFP Trøndelag

13.20    Film: My Favourite Criminal

13.30    Boklansering: Pappa i fengsel.

Forfatter og fengselsbetjent Charlotte Munthe og illustratør Kim Andreas Kristiansen vil presentere og lese litt fra en av bøkene i bokserien

13.45    Pause med jubileumskake

14.25    Film: Pårørendes stemme

Film: Arrestert

14.35    Pårørendes erfaringer fra pågripelse og varetekt

Presentasjon av resultater fra en undersøkelse gjennomført av Sosiologisk poliklinikk.

Savana Aljazaeri, prosjektmedarbeider og masterstudent i sosiologi ved NTNU

14.55    Refleksjon over funn fra undersøkelsen

Samtale mellom Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) og leder ved Sosiologisk Poliklinikk og Nina Morseth Lauritzen, avdelingsleder i FFP Trøndelag

15.15    Panelsamtale: Hva kan gjøres for å ta større hensyn til pårørende ved pågripelse og varetekt?

Renate Myhre Medby, politiinspektør/påtaleavsnittsleder, Oslo politidistrikt, Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Nils Finstad, fengselsleder i Oslo fengsel, Younas Mohammad-Roe, leder i Barnevernvakten, Barne- og familieetaten. Debattleder Hanne Hamsund, daglig leder i FFP

 

15.55    Avslutning og film: Pårørendes stemme

Alle filmene er produsert av Sanden Media AS