Partnerdrap 1

Partnerdrap

bookmark

Hvordan og når har politiske myndigheter tenkt å følge opp forslag som kan forebygge og hjelpe?

torsdag 22. september 2022, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk Kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

For snart to år siden, i desember 2020, la det offentlig oppnevnte Partnerdrapsutvalget fram sin innstilling. Utvalget hadde gjennomgått drapssaker der gjerningspersonen var partner eller tidligere partner. Fra 1990 til 2019 kostet partnerdrap 259 personer livet. I en stor del av sakene har offer og/eller gjerningsperson vært i kontakt med hjelpeapparatet før drapene finner seg.  I 19 saker var det registrert partnervold før drapene. Partnerdrap burde med andre ord kunne forebygges. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å lykkes bedre med forebygging. Lite er fulgt opp av politiske myndigheter.

Vi inviterer til en samtale om hvorfor det tar så lang tid å følge forslagene fra partnerdrapsutvalget. Har dette med problemets kompleksitet å gjøre? Skyldes det manglende forståelse i forvaltning og politikk eller manglende politisk prioritering? Ambisjonen er å belyse kompleksiteten i problemet, se på mulige løsninger og bidra til å få saken høyere på den nasjonale politiske dagsorden.

Vi har med oss:

Ragnhild Hennum, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, leder av Partnerdrapsutvalget, Anja Bredal, forsker ved NOVA/OsloMet som har arbeidet med vold i nære relasjoner både i minoritetsnorske og majoritetsnorske familier i flere tiår, Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Oslo fra Arbeiderpartiet og medlem av Justiskomiteen. Cathrine Linn Kristiansen, styremedlem i SVs kvinnepolitiske utvalg Samtalen ledes av Beret Bråten, nestleder i Norsk Kvinnesaksforening.