Pasientene først?

bookmark

Debatt om terapibassengenes fremtid

mandag 13. mars 2017, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Aksjonsgruppa Redd behandlingsbassenget

Inngang: Billett

7. april stenger behandlingsbassenget ved Diakonhjemmet sykehus, der 800 kronisk syke og skadde ukentlig går i terapi. Alle er enige om at terapibasseng er et godt, billig og viktig helsetilbud uten bivirkninger. Likevel tømmes bassenger i Norge, et etter et. Menneskene som trenger dem blir gjort til kasteballer i et helsevesen der ingen vil ta ansvar. Regjeringen, Helse Sør-Øst og Diakonhjemmet sykehus sier brukerne av bassenget har fått god tid til å lete etter alternativer. Pasientene mener det ikke er sitt ansvar å finne behandlingstilbud som ikke eksisterer. 

Hvem har ansvaret for helsetjenester som avsluttes av ikke-medisinskfaglige årsaker? I hvilken grad skal pasientenes behov styre utformingen av helsetjenestene? Bassengsaken illustrerer sentrale problemer i dagens helsevesen, der finansieringsordninger og samhandlingsvansker gir konsekvenser ingen egentlig ønsker. Eller?

Kom til debatt om verdivalg i helsepolitikken, samfunnsøkonomien og hvem som egentlig skal ha ansvaret for det medisinske tilbudet til kronisk syke og skadde, når de faller mellom stolene i helse-Norge.

Varighet: 17.30-19.30

 

Disse er invitert til debatten: 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune Inga Marte Thorkildsen (SV) Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Norsk revmatikerforbund

Medlem i aksjonsgruppen Redd behandlingsbassenget, Marte Rua

Debattleder: Ingrid Wergeland

 

Endringer vil annonseres.