PASSie-konferansen 2

PASSie-konferansen

bookmark

Todagers konferanse om inkluderende læringsmiljø i Europa

torsdag 8. september 2022, kl. 09:00 til fredag 9. september 2022, kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Pedverket Kompetanse

Inngang: Billett

Alle barn har rett til å lære i en inkluderende skole, både de som lærer fort og de som lærer seint; de som har behov for spesialundervisning, og de som ikke har det.

Alle barn og unge lærer ikke på samme måte. PASS-teorien planning-attention-simultaneous-successive, er et analyseredskap som hjelper oss å forstå likheter og ulikheter i barns læring, og hvordan disse er relatert til vansker med å nå viktige utviklings- og læringsmål. “Vi får nye briller å se barna med”, sier lærere som har lært om PASS-prosessene og hvordan de henger sammen med barnas læring. Slik blir det lettere å se hva som ligger bak ulikhetene i en klasse, og møte de ulike behovene i den ordinære opplæringen. Det kan gjøre behovet for spesialundervisning mindre.

Program for konferansen

Thursday September 8th

09:00 Opening session Inclusion and the child

09:30 The PASS theory of intelligence and its applications.

Jack A. Naglieri , author of the PASS theory

11:00 Break

11:15 The PASS theory and its applications Jack A. Naglieri

12:15 Lunch

13:15 Cognition, Intelligence, and Achievement II: PASS theory’s ecological
and cultural v alidity. Timothy Papadopoulous, University of Cyprus

14:00 Questions

14:15 Break

14:30 PASS clinical research in Italy. Stefano Taddei

15:15 University of Firenze Questions and discussion

16:00 End of day

Friday September 9th

09:00 Introduction to the day

09:15 PASS and skills

Cognition, Intelligence, and Achievement I: The brain pathways of PASS theory.
George Spanoudis,
University of Cyprus
PASS Theory and movement disorders: Methodology for Assessment and
Intervention Dimitra Koutsouki, National and Kapodistrian University of Athens

10:30 Questions

10:45 Break

11:00 PASS and CAS2 implementation in Scandinavia
Petri Partanen, Skolutvecklarna/ Mid Sweden University Niklas Fröst ,
Skolutvecklarna/ Mid Sweden University Gunvor Sønnesyn, Pedverket Kompetanse and Morten A. Hem, Pedverket Kompetanse

12:30 Lunch

13:30 Helping children learn in an inclusive school Jack A. Naglieri & Kathleen

15:30 Kryza, Infinite Horizons Looking into the future

16:00 End of conference