Paulus og bevissthetsutvikling

bookmark

Ved Helge Hognestad

tirsdag 29. oktober 2013, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

Antropos Forlag har tidligere i år utgitt boken Paulus av Emil Bock, hvor Helge Hognestad har skrevet et forord. Med utgangspunkt i Bocks fremstilling vil Hognestad belyse et sentralt tema hos Paulus – et tema som Martin Luther og den tradisjonelle protestantiske lære ikke tillegger den nødvendige vekt.