Paven på Litteraturhuset

bookmark

Boklansering

mandag 18. mars 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Luther forlag og Katolsk informasjonstjeneste

Inngang: Gratis

I forbindelse med lanseringen av Benedikt XVIs siste bok, inviterer Luther forlag og Katolsk informasjonstjeneste til en pavelig aften, der vi spør:

Benedikt XVI – en pave for vår tid?

Innledninger ved:
Morten Stensberg, kapellan i Hamar: Joseph Ratzingers forfatterskap
Sr. Anne Bente Hadland, Sta. Katarinahjemmet: Pavens Jesus-prosjekt
Maria J. Sammut, stipendiat MF: Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer
Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen: Benedikt XVI i det offentlige rom

Pave Benedikt XVI har vært regjerende pave fra 2005 – 2013. Samtidig med hans abdikasjon utgis boken Jesus fra Nasaret. Barndomshistoriene, og med dette er Jesus-biografien til Joseph Ratzinger/Benedikt XVI komplett. Denne siste boken er å forstå som en prolog til de to foregående bøkene: Jesus fra Nasaret I: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) og Jesus fra Nasaret II: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011).

Velkommen!