Påvirker mediene domstolenes avgjørelser?

Påvirker mediene domstolenes avgjørelser?

bookmark

Undergraver det i så fall folks tillit til domstolenes uavhengighet?

onsdag 30. november 2022, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Juristforbundet og Dommerforeningen

Inngang: Gratis - Påmelding nødvendig

I enkelte rettssaker er medietrykket enormt. Pressen følger saken fra etterforskningsfasen, inn til rettssalen og helt til avgjørelsen kommer. Underveis skrives det daglige referater, analyser og det kommenteres i pausene og etter at hver rettsdag er avsluttet. Er det naivt å tro at dette ikke har en innvirkning på utfallet av rettssaken? I hvilken grad påvirkes den tredje statsmakt av den fjerde?

Samtidig som noen få saker får mye oppmerksomhet blir de fleste rettssaker sjelden omtalt i pressen, til tross for at allmennytten kan være stor. Er realitydeltakere som dømmes for fyllekjøring av større offentlig interesse enn hvor Høyesterett legger lista for hva som er hatytringer?

Dommerforeningen inviterer til debatt på Litteraturhuset 30. november kl. 18:00 – 19:30. Etter debattslutt blir det forfriskninger og mulighet for å mingle.

Paneldeltakere:
John Christian Elden, advokat og partner i Elden Advokatfirma
Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen
Tonje Vang, lagmann i Borgarting lagmannsrett
Øystein Milli, krimkommentator i VG