Påvirkningskonferansen 2022

Påvirkningskonferansen 2022

bookmark

Konferanse om påvirkningstrusselen

tirsdag 30. august 2022, kl. 08:45 til kl. 14:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarets høgskole og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Inngang: Påmelding

Tirsdag 30. august inviterer Forsvarets høgskole og Forsvarets forskningsinstitutt til konferanse om påvirkningstrusselen.

En åpen og kritisk offentlig debatt er en del av demokratiets grunnmur. Men hva gjør vi når debatten manipuleres av aktører som vil påvirke eller svekke oss – uten at vi oppdager det? Hvem er disse aktørene og hvordan opererer de? Hvor sårbare er vi? Hvilke strategier og lover trenger Norge for å kontre påvirkningstrusselen, og hva er politiets rolle i dette?

Dette er blant spørsmålene som stilles på Påvirkningskonferansen, som arrangeres av Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets høgskole. Vi trekker på et bredt spekter av kompetanse og samler praktikere og ulike fagmiljøer som jobber med påvirkningstrusselen, hver fra sin kant.

Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, åpner konferansen, og politidirektør Benedicte Bjørnland diskuterer de juridiske og polisiære perspektivene. Vi hører også fra svenske styresmakter som tar trusselen fra påvirkning på største alvor, med en egen nyopprettet etat for psykologisk forsvar. I tillegg bidrar offiserer, journalister, faktasjekkere og forskere til ordskiftet for å belyse denne høyst aktuelle sikkerhetsutfordringen.