Pengene – makten – kunsten

Pengene – makten – kunsten

bookmark

Om utfordringene i kultursektoren

tirsdag 31. august 2021, kl. 09:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: KulturPlot

Inngang: Billett

Priser: Fysisk deltagelse, ikke-abonnenter 2500,-Fysisk deltagelse, abonnenter 2100,-Digital deltagelse, ikke-abonnenter 2200,-Digital deltagelse, abonnenter 1900,-

I KulturPlot er vi opptatt av å se kunst og kultur i et samfunnsmessig perspektiv og de aktuelle økonomiske rammebetingelser. Vi pendler mellom børs og katedral, mellom kunstens egenverd og kravet om å nå fram til publikum, mellom fri utfoldelse og strategisk ledelse.

PROGRAM: 

09.30 Kulturens muligheter og politikkens begrensinger

Om armlengdes avstand og politisk «hands on» i møte med utfordringer i kultursektoren.

Ved statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind (V). Spørsmål og kommentarer

10.00 Kunstens idealer og maktens realiteter
Om posisjoner, makt og konkurranse innen kunst og kultur.
Dag Bredal, forfatter av boken «Kunst og makt».

10.35 Digitaliseringens makt og kulturpolitisk avmakt

Om pengestrømmene i kulturlivet når digitaliseringen ruller inn over oss

Ole Marius Hylland, seniorforsker, Telemarksforskning

11.35 Millionene som aldri strekker til

Om kriterier, forventninger og rettferdighet i bevilgningene til kulturaktiviteter

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

12.05 Kvalitet, popularitet eller politikk som kriterier for støtte

Tone Østerdal (NKA), Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke), Hege Knarvik Sande (NOKU).

Replikk: Kristin Danielsen

13.15 Fra hårete mål til daglige prioriteringer

Strategi og lederskap for å nå fram til publikum.

Reidar Fuglestad, direktør for «Kunstsiloen», Sørlandets kunstmuseum.

13.45 Kulturen som veiviser og barn av sin tid

Kulturens plass i samfunnet – som motivasjonsdriver, trøst, menings- og identitetsbærer.

Professor ved BI, Anne-Britt Gran

14.15 Om kulturens egenart og tilpasning til publikums forventninger

Ingrid Røynesdal, direktør for Oslo-Filharmonien, leder av Spekters kulturutvalg. Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet. Nina Refseth, direktør for Folkemuseet. Stein Slyngstad, kultursjef i Oslo kommune.

14.50 Kulturpolitiske prioriteringer i kommende stortingsperiode

Debatt mellom Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Freddy André Øvstegård (SV), Silje Hjemdal (Frp) og statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind.