Personlighetsforstyrrelser

bookmark

Urnes i samtale med brukereksperter

torsdag 1. desember 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (Napp)

Inngang: Gratis

Overlege/Enhetsleder Øyvind Urnes fra Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (Napp) Oslo Universitetssykehus, Ullevål vil være i samtale med erfaringskonsulenter om hvordan det er å få diagnosen personlighetsforstyrrelser. Samt, hvordan det er å leve med personlighetsforstyrrelser. Dette er et åpent arrangement for alle. I anledningen den årlige Personlighetspsykiatri konferansen, så vil det også i år være et åpent arrangement for alle på Litteraturhuset. Temaet på konferansen er «sånne som oss», og har et hovedfokus på stigma innen personlighetsforstyrrelser, og gjenspeiler seg i den personlige samtalen som vil bli avholdt på Litteraturhuset.

For mer informasjon om arrangementet finnes under denne linken

For mer informasjon om personlighetsforstyrrelser finner du på vår hjemmeside