Personvern og etikk

bookmark

Hva betyr GDPR for forskere?

fredag 8. juni 2018, kl. 10:00 til kl. 16:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: De nasjonale forskningsetiske komiteene (NENT og NESH) og Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Inngang: Gratis

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs direktiv. Hvilke konsekvenser får det for forskere? Teknologisk utvikling utfordrer personvernet. Det er stadig
enklere å finne og analysere informasjon om enkeltpersoner. Hvordan forstå og anvende forskningsetiske prinsipper i den nye situasjonen?