Personvern under angrep 3

Personvern under angrep

bookmark

Er EU løsningen?

torsdag 17. mars 2022, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Europabevegelsen

Inngang: Gratis

Europabevegelsen Oslo har gleden av å invitere til panelsamtale torsdag 17. mars 2022 kl.18-19 med temaet «Personvern under angrep – er EU løsningen?»

Paneldeltakerne er:
* Ingrid Næss, direktør for personvern i Schibsted og nestleder i Personvernkommisjonen.
* Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen Norge.
* Tobias Judin, seksjonssjef, internasjonal seksjon i Datatilsynet.
* Jan Sandtrø, Teknologiadvokat.
Ordstyrer er Hana Temsamani, leder for Europabevegelsen Oslo.

Med EUs personvernlovgivningen (GDPR) som trådte i kraft 2018 ble personvernet i Norge styrket betraktelig. Mye av årsaken til dette er at personvernforordning strekker seg også utenfor sine europeiske grenser. Regelverket omfatter eksempelvis store tech selskaper som er etablert utenfor EU sålenge de retter sin virksomhet mot EU-borgere.
Til tross for dette har vi sett en rekke personvernbrudd fra bl.a Amazon, WhatsApp og Google. EU har imidlertid ilagt disse selskapene bøter for bruddene, men vi ser stadig vekk eksempler på at ulike aktører vil urettmessig tilegne seg våre personopplysninger og bruke de slik de ønsker.
Med USAs Privacy Shield som stadig tøyer grensen for overvåking med begrunnelse i nasjonalsikkerhet, har EU nok en gang satt ned foten. EU har også begrenset Kina’s Huawei, men ikke utestengt selskapet fra det europeiske markedet til tross for store betenkeligheter.

Spørsmålene som vil bli reist er bl.a. disse:
– Hvordan kan EU sikre personvernet for sine borgere i fremtiden når grensene blir stadig vekk strukket av store statlige aktører som USA og Kina?
– Hvordan sikrer EU og Norge sine borgere og mål mot cyberangrep og økt grad av overvåkning – fra både tech selskaper og andre?
– Hvordan kan norske forbrukere være trygge på at våre personopplysninger er vernet?

Arrangementet vil finne sted på Litteraturhuset torsdag 17. mars kl.18-19 i Berner-Kjelleren. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. Eventet blir også streamet live.