Plan- og bygningsloven 3.0

Plan- og bygningsloven 3.0

bookmark

Ivaretar loven dagens behov?

onsdag 29. august 2018, kl. 08:30 til kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

Har vi en plan- og bygningslov som ivaretar behovene i dagens samfunn? Som gir rammer for et konstruktivt samspill mellom myndigheter og marked? Som gir virkemidler til å gjennomføre det grønne skiftet? Og virkemidler for et helsefremmende skifte i norsk by- og stedsutvikling?

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De kommer nå med sine anbefalinger, og resultatene presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Meld deg på her.

Se her for fullstendig program.

Arrangementet blir streamet her.