Platon og antikkens filosofi

bookmark

Lørdagsforedrag ved Øyvind Rabbås

lørdag 21. januar 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Platon er den første store filosofen i Vestens tenkning. Hans dualistiske verdensbilde, med de uforanderlige og evige ideene på den ene siden og den foranderlige, materielle verden på den andre, har satt varige spor i Vestens filosofi.

Platon var elev av Sokrates, men i hvor stor grad preges Platons idélære av ham, og hvordan plasserer Platon seg i forhold til andre filosofiske strømninger i antikken? Øyvind Rabbås, som er professor i filosofi, mener Platons filosofi kan karakteriseres både som rasjonalisme og idealisme. I sitt lørdagsforedag forteller han hvorfor. Og hva er det egentlig som gjør at Platons tanker fremdeles er aktuelle etter alle disse årene? Foredraget er det første i Litteraturhusets miniserie «Ex.phil. for voksne».