PoesisnikkikkFoto: Anna Julia Granberg (Bjørkmo), Lena Knutli (Huke), Elias Dahlen (Nødtvedt) og Rolf M. Aagaard (Opstad)

Poesisnikkikk

bookmark

Med Kjersti Bjørkmo, Erlend O. Nødtvedt, Marte Huke og Steinar Opstad

tirsdag 30. juli 2019, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Det er klart for poetiske førpremierer!

Kjersti Bjørkmo leser fra diktsamlingen Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå som tar utgangspunkt i ulike kommuneslagord. Det offisielle språket prøver alltid å framstå som allmenngyldig, optimistisk og problemfritt, men hva skjer når dette språket møter poesien?

Erlend O. Nødtvedt er i innspurten med Slekter. Fra slektstreet vrimler fortidens skikkelser, i en diktsamling der aner og arvestoffet forfølges i kirkebøker og ættetavler, men også gjennom arkeologiske funn og moderne DNA-forskning.

I Marte Hukes diktsamling Du er et levende sted veves det lille private sammen med de grunnleggende livsvilkårene. Det er et flettverk av dagboksnotater, små betraktninger, men også de store linjene, årtusener med historie og naturen og dyrenes kretsløp og geologiens bevegelser.

Diktene i Steinar Opstads kommende utgivelse, En varig lengsel, handler om forholdet mellom selvoppholdelse og lengsel, de nedarvede religiøse kategoriene, tenking og myteskapning. Kan lengselen – etter et du, et felleskap, en gudsinstans – bli så stor at den blir destruktiv for jeget?

Velkommen!