Poetisk praksis del 2

bookmark

Gunnar Wærness og Kjersti Bronken Senderud

tirsdag 26. april 2011, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk forfattersentrum

Inngang: Billett

Vi jobber videre med egne tekster. Nærlesning, skriveøvelser og diskusjon. Andre kurskveld er onsdag 27. april. Påmelding til hanne@forfattersentrum.no.