Poetisk praksis

bookmark

Gunnar Wærness og Kjersti Bronken Senderud

tirsdag 8. mars 2011, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk forfattersentrum

Inngang: Billett

Et innføringskurs for deg med et poetisk prosjekt i magen, men som ikke har et hav av tid å ta av. Nærlesning, praktiske skriveøvelser og diskusjon. Kurset er todelt. Del 2 avholdes 26. og 27. april. Gunnar Wærness har utgitt fire diktsamlinger. For debuten Kongesplint mottok han Tarjei Vesaas’ debutantpris i 1999. Kjersti Bronken Senderud debuterte med diktsamlingen Fremdeles i 1997 og har siden utgitt flere diktsamlinger og prosabøker.

Påmelding til hanne@forfattersentrum.no.