Politikerne lytter til velgernePixabay

Politikerne lytter til velgerne

bookmark

Fortell hva du ønsker for Oslo de kommende fire år

onsdag 8. februar 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslo Velforbund

Inngang: Gratis

Møtet er et ledd i Oslo Velforbunds arbeid for å få mer og bedre innbyggermedvirkning i Oslo.

Kom og fortell Oslos politikere hva du mener de bør gjøre i den neste fireårsperioden.

Alle partiene er interessert i mer kontakt med innbyggerne og mer aktiv medvirkning fra innbyggerne i utviklingen av byen vår. Partiene ønsker derfor å få meninger og forslag om hva innbyggerne ønsker at politikerne skal gjøre for at Oslo skal bli en enda bedre by å bo og leve i.

Oslo Velforbund inviterer derfor til et møte der alle partiene får anledning til å møte innbyggere. Hensikten er at vi innbyggere skal legge fram for partiene, skriftlig og muntlig, tanker og forslag.

 

Opplegget for møtet blir:

  • Velkommen til møtet – Representant for Oslo Velforbund
  • Innbyggerne og interesseorganisasjonene møter partiene:
    Hvert parti får et eget bord der alle som vil, kan komme og snakke med dem.
  • Avslutning – Representant for Oslo Velforbund

Velkommen!

Ta gjerne med deg andre interesserte.

 

Mandag 8. mai kl. 18.00 til 20.00 følger Oslo Velforbund opp med et nytt møte mellom velgerne og partiene. Da er hensikten å få svar fra politikerne og deres partier om hva de skal gjøre i forhold til de forslag og innspill de fikk på møtet 8. februar. Se egen omtale på Litteraturhusets hjemmeside.

 

Oslo Velforbunds «Prinsipper for byutvikling i Oslo»

  • Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig fremtidsvisjon for hvordan byen vår forblir et godt sted å bo også i fremtiden.
  • Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø.
  • Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig med tid.
  • Beboere, velforeninger og lokaldemokrati forøvrig skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium.
  • Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer.