Politikk for likestilling?

bookmark

Debattmøte

tirsdag 4. juni 2013, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget utarbeidet to utredninger i fjor: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Utfordringene for den norske likestillingspolitikken er bredt dokumentert. Den ferskeste av disse, NOU 2012:15 Politikk for likestilling (september 2012), er foreløpig den tredje utredningen om likestilling som er avgitt i løpet av få år. Regjeringen har varslet at den før sommeren vil legge fram en stortingsmelding om likestillingspolitikken som en oppfølging av disse to utredningene. Den forrige stortingsmeldingen om en samlet likestillingspolitikk må vi helt tilbake til 1992 for å finne – det er derfor på høy tid med en ny!

Hva bør fremtidens likestillingspolitikk særlig konsentrere seg om?
Hvordan tar vi det norske likestillingsprosjektet videre?
Hva mener du?

Mari Teigen (medlem av likestillingsutvalget), Cathrine Holst (medlem av likestillingsutvalget) Torunn Kanutte Husvik (Lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo) og Solveig Tesdal (Medlem av det feministiske bloggkollektivet, Maddam) innleder til debatt. Debatten ledes av Beret Bråten og Tone Brekke, STK