Politics, Sacredness and Territoriality in the Turbulent Middle EastFoto: Professor Nurit Stadler

Politikk, hellighet og territorialitet i det turbulente Midtøsten

bookmark

Velkommen til åpent foredrag!

onsdag 16. november 2022, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: OsloMet - storbyuniversitetet

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Hva betyr gjenopplivingen av religiøse ritualer i Israel/Palestina? Basert på etnografisk forskning viser professor Stadler hvordan landskap blir forstått på nye måter gjennom ritualer rundt kvinnelige helgener. I ritualene erstattes den maskuline orden som dominerer konflikt, krig, terror og usikkerhet med et kvinnelig alternativ. Kvinnelige helgener og deres ritualer av fruktbarhet, morskap og intimitet tjener som en motvekt mot mangel på stabilitet i livet, mot konflikter og grensetvister.

Foredrag av Professor Nurit Stadler

Nurit Stadler er professor ved Institutt for sosiologi og antropologi, Hebrew University of Jerusalem.

Arrangementet arrangeres av Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) ved OsloMet – storbyuniversitetet.