Politikk og religion – en farlig kombinasjon?

bookmark

Åpen konferanse

mandag 7. februar 2011, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nettverk for totalitarismeforskning (UiO)

Inngang: Gratis

Nettverk for totalitarismeforskning, Universitetet i Oslo, arrangerer åpen konferanse om politisk religion og politisert religion. Hver innledning vil vare i ca 30 minutter, med mulighet for korte spørsmål og kommentarer i etterkant av innlegget. I tillegg vil det bli åpnet for en allmenn avsluttende debatt etter siste innledning. Innledningene vil bli holdt på norsk, svensk og engelsk, men det vil bli anledning til å kommentere og stille spørsmål til alle innlederne på norsk. Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Konferansen arrangeres med støtte fra Kavlifondet og Fritt Ord.

 

Program:

10:00-10:15
Bernt Hagtvet: Velkomst og introduksjon av emnet

10:15-11:00
Øystein Sørensen: Politisk religion og politisert religion

11:00-11:15
Pause

11:15-12:00
Gunnar Skirbekk: Religion og politikk i den offentlige samtalen i Norge

12:00-13:00
Lunsjpause

13:00-13:45
Farhat Taj: Taliban and Anti-Taliban. The Case of Orakzai in Pakistan

13:45-14:30
Ulrika Mårtensson: Islamisme og politisk religion

14:30-14:45
Kaffepause

14:45-15:30
Asbjørn Dyrendal: Aktivistisk, ”fundamentalistisk” kristendom og totalitarisme

15:30-16:00
Avsluttende diskusjon

——–

Nettverk for totalitarismeforskning er et tverrfaglig forskningsnettverk som er knyttet til Forum for samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo (UiO). Nettverkets formål er å bidra til økt kunnskap om totalitære regimer, ideer og bevegelser gjennom forskning, undervisning og offentlig debatt.

Nettverket ledes av:
Øystein Sørensen, prof. i historie, UiO
Bernt Hagtvet, prof. i statsvitenskap, UiO
Nina Witoszek, prof. ved Senter for utvikling og miljø, UiO
Terje Emberland, forsker ved HL-senteret.

Nettverkets virksomhet finansieres av Kavlifondet.