Politisk debattmøte om ny barnelov

bookmark

tirsdag 27. april 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Foreningen 2 Foreldre

Inngang: Gratis, digitalt

Barnelovsutvalget la frem sin innstilling i desember, men er den god nok?

Barnelovsutvalgets innstilling – «Til barnets beste», men hvorfor er ikke utgangspunktet likeverdig omsorg med delt fast bosted og lik botid som barnelovens utgangspunkt?

Hvor er likeverdet mellom foreldrene, samsvaret med nyere forskningen, erkjennelsen av samværssabotasje og foreldrefremmedgjøring i innstillingen?

Barnelovutvalget har lagt fram sin innstilling, som i stor grad foreslår å videreføre hovedlinjene i dagens barnelov. Riktig nok er det foreslått noen forbedringer, men også noen reverseringer av tidligere endringer. En selvfølge at begge foreldrene skal ha foreldreansvar for sine barn uavhengig av foreldrenes samlivsform foreslås nå å være forbeholdt samboende foreldre. Det er urimelig at fars forhold til eget barn skal bestemmes av det forholdet far har til barnets mor, mens mor og barn gjennom loven gis en selvstendig juridisk relasjon.

Det er mye å ta tak i – og endre i barneloven for at barnets beste skal være reelt i fokus.
F2F har tatt initiativ til ett debattmøte med sentrale politikere i familie- og kulturkomiteen.  Møtet streames live på facebook – håper du har anledning til å delta.

Det vil også bli mulighet å stille skriftlige spørsmål/kommentarer til debattantene underveis i debatten.

Hva mener sentrale familiepolitikere om barnelovutvalgets innstilling, og hva tenker de samme politikerne om hvordan en ny og bedre barnelov bør utformes? Hva er problemene med dagens barnelov, og hvordan kan en ny barnelov motivere foreldre til å finne bedre løsninger for barna sine?

Program:
18:00: Velkommen v/Espen Østvold Rølla
18:01: Geir Kjell Andersland, advokat, barnelovutvalget – med innledning og hovedtrekk fra innstillingen
18:10: Frode Thuen, professor dr. psychol og spaltist i Aftenposten (Leve sammen-spalten) om med oppsummering av forskning på delt bosted/omsorgsløsninger for barn
18:20: Rune Rækken, leder, Foreningen 2 Foreldre, om foreningens ståsted
18:25: Innledning til panelsamtale m/ordstyrer Espen Østvold Rølla
Kristin Ørmen Johnsen, H, leder Stortingets familiekomite
Anette Trettebergstuen, AP, første nestleder i familiekomiteen
Åslaug Sem Jacobsen, SP, medlem av familiekomiteen
Silje Hjemdal, FrP, medlem i familiekomiteen
19:20: Avslutning v/Rune Rækken, leder, Foreningen 2 Foreldre