Populisme – Jürgen MoltmannFoto: Thomas Dörken-Kucharz

Populisme – Jürgen Moltmann

bookmark

Kristendom og populisme i Europa

onsdag 26. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: MF vitenskapelig høyskole og Tankesmien skaperkraft

Inngang: Gratis

Er Europas kristne arv et grunnlag for demokrati og menneskerettigheter eller et verktøy for nasjonalisme og populisme? Professor Jürgen Moltmann er en av vår tids mest betydningsfulle nålevende teologer. Hans teologi har vært av stor betydning for kirke, økumenikk og teologi gjennom mer enn femti år. I en alder av 92 år er han fortsatt aktiv som forfatter og foreleser, og med bakgrunn i hans sterke personlige erfaringer andre verdenskrig representerer Moltmann en unik stemme i møte med de populistiske og nasjonalistiske strømingene vi ser i dagens Europa.

Her kan du høre Moltmann med flere gå inn i et av de mest brennbare spørsmål i vår tid.

 

Program:

Introduksjon ved Vidar Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høyskole.

Populisme og religion i Europa: Cathrine Moe Thorleifsson, Senter for ekstremismeforskning ved UiO.

Jürgen Moltmann, intervju ved Silje Bjørndal.

Hva tenker fremtidens politiske ledere? Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen, Martine Tønnesen, leder i KrFU, Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre.

Avsluttende kommentar ved Christel Lamère Ngambi, Skaperkraft.Seminarets fulle tittel: “Europe’s christian heritage – a basis for democracy and human rights or a tool in the hands of nationalism and populism?”

 

Seminaret er en del av programmet for Jürgen Moltmanns besøk i Oslo. Moltmann er invitert til Norge i et samarbeid mellom MF og Nord Universitet. Les mer om Jürgen Moltmann og det øvrige programmet her.