Positivt panel: offentliggjøring av nominerte til Ungdommens kritikerpris 1Portrett av Egon Låstad. Foto: Arild Noven Portrett av Vilde Sagstad Imeland. Foto: Calina Langguth Portrett av Sindre Andersen. Foto: Line Ulekleiv

bookmark

tirsdag 10. november 2020, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Foreningen !les

Inngang: Gratis, digitalt

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 28. november 2021 close