Post Paris: Hva må Parisavtalen bety for norsk klimapolitikk og arbeidsliv?

bookmark

Klimafestivalen § 112 16.-24. januar

søndag 24. januar 2016, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Spire, Forum for Utvikling og Miljø og Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Parisavtalen ble klubbet igjennom med stor bravur av den franske utenriksminister Laurent Fabius 12. desember 2015!

Spire og Forum for Utvikling og Miljø inviterer til et åpent debattmøte for å gi deg en bedre forståelse av hva denne historiske avtalen faktisk må få å si for Norge og internasjonal klimapolitikk, norsk arbeidsliv og ikke minst hva Norge konkret må gjøre på kort og lang sikt på hjemmebane.

Avtalen omtaler også langt mer enn utslippskutt: Norge ble tildelt den lite ettertraktede prisen «Fossil of the Day» to ganger i Paris, i selskap med blant andre Saudi Arabia og USA (bildet). Hva skjedde?

Her får du presentert synene til forskjellige leire i klimabevegelsen, fra forskningen og hva fagbevegelsen mener dette må få å si for norsk arbeidsliv. Og ikke minst: svar på dine spørsmål!

Panelet:
Agnes Árnadóttir, politisk rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona
Anne-Beth Skrede, klimarådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stig Schjølset, leder, karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon
Håkon Sælen, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning
Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Naturvernforbundet og sivilsamfunnsrepresentant i Norges forhandlingsdelegasjon

Ordstyrer: Mari Gjengedal, leder i Spire

Vi har prioritert uvanlig god tid til spørsmål fra salen og legger opp til en åpen dialog og diskusjon mellom publikum og panel, etter noen innledninger. Bli klimaklok og få svar på det du lurer på!

Vi sees i Kjelleren på Litteraturhuset søndag 24. januar klokken 15.00.

Arrangementet er en del av Klimafestivalen § 112.

NOEN HETE TEMA:
De fleste kommentarer i mainstream media sier at avtalen var det beste man kunne håpe på, under de gjeldende politiske forholdene i verden.
Sivilsamfunnet rundt om i verden er likevel langt mer kritiske i sine analyser.

Svart på hvitt har vi et mål om å begrense global oppvarming til mellom 1,5 og 2⁰C, og karbonnøytralitet en gang i andre halvpart av dette århundret, og våre nasjonale klimamål skal oppskaleres hvert femte år fra 2018. Hva må Norge gjøre?

Artikkel 4.4 sier at «Developed countries shall take the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets», men vage formuleringer åpner opp for «kollektive løsninger» og kvotehandel. Til norske myndigheters glede.
Hvordan vil, og bør, dette slå ut for Norge?

Klimafinansiering skal opp til 100 milliarder USD årlig innen 2020, det slås fast at behovet for tilpasning vil være stort i framtiden i utsatte land, og at teknologioverføring er helt nødvendig.
Hvordan kan patentrettigheter og fremtidige handelsavtaler virke inn på dette? Hva bør Norge gjøre?

For Norge og norsk utviklingspolitikk er også formuleringen «finance flows shall be consistent towards low greenhousse gas emissions and climate resilient development» interessant.
Har olje for utvikling en plass her?

En mekanisme som skal beskjeftige seg med klimarelaterte tap og skader anerkjennes også i avtalen, og det vil bli intense forhandlinger om dette i året som kommer. Her har Norge spilt en aktiv rolle i samarbeid med industrialiserte land som IKKE ønsker en sterk mekanisme eller prosess som kan tenkes å kunne ta opp det betente spørsmålet om kompensasjon for klimaskader. Dette blir spennende!

Vi sees i Kjelleren på Litteraturhuset søndag 24. januar klokken 15.00.

Hele Norges klimafestival!
16.–24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets bredeste markering for klimasaken. I løpet av festivaluken vil det også være et rikholdig festivalprogram på Litteraturhuset. Det blir forfattersamtaler om klima og litteratur, øyeåpnende vitenskapelig formidling, en kveld om kjente norske

eventyreres forhold til oljeeventyret, et dialogmøte mellom oljebransjen og miljøbevegelsen, en konferanse om Grunnlovens paragraf 112 som rettslig virkemiddel – og et temamøte om en voksende utfordring: klimafl yktninger. Gå ikke glipp av et spennende program om de aller mest sentrale spørsmål i vår tid!

Se hele programmet på www.klimafestivalen112.no 

#klimafestivalen112 – Facebook Klimafestivalen 112 – @klimafestivalen112