Postkoloniale klassikere for dummies

Postkoloniale klassikere for dummies

bookmark

Said, Fanon, Du Bois, Turi og Demant Hatt

27. oktober 2018 - 1. desember 2018

Inngang: Gratis

Lørdagsforedragene denne høsten er viet et utvalg sentrale postkoloniale tenkere: Edward Said, Frantz Fanon, W. E. B. Du Bois, Emilie Demant Hatt og Johan Turi. Gjennom fire foredrag kan man få en innføring i noen av tenkerne og tekstene som har hatt størst betydning for den postkoloniale teorien, og høre mer om hvordan den postkoloniale retningen har formet ulike akademiske felt som historie, sosiologi og sosialantropologi.

På toppen av det hele gjester stjernefilosofen Achille Mbembe Litteraturhuset tirsdag 4. desember. Mbembe regnes som en av de viktigste og mest innflytelsesrike tenkerne ikke bare på det afrikanske kontinentet, men innenfor kritisk og postkolonial teori overhodet. Han vil holde et originalskrevet foredrag med tittelen «Savage Objects» før han vil samtale om sin tenkning og sitt forfatterskap.