Edward Said for dummies 2

Edward Said for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Toufoul Abou-Hodeib

lørdag 27. oktober 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Den palestinsk-amerikanske litteraturprofessoren Edward Said ga ut Orientalismen i 1978. Utgivelsen slo ned som en bombe i akademiske kretser. Ved å betrakte Orienten som «den andre», som usivilisert, eksotisk og naiv, legitimeres Vestens ønske om å innta en rolle som oppdrager, hevder han. Man snakker heller om enn til. Måten Vesten organiserer og katalogiserer sin kunnskap om Orienten på, underbygger også hele veien Vestens primære ønske, som er å herske over området.

Saids Orientalismen er utgangspunktet for de postkoloniale studiene og av den grunn et naturlig sted å starte når Litteraturhuset nå åpner sin lørdagsforedragsserie «Postkoloniale klassikere for dummies». Første foredragsholder ut er Toufoul Abou-Hodeib. Hun er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og har Midtøstens moderne historie som forskningsfokus.