Frantz Fanon for dummies

Frantz Fanon for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Tore Linné Eriksen

lørdag 3. november 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Psykiateren, filosofen og aktivisten Frantz Fanon vokste opp i den franske kolonien Martinique, og sluttet seg til frigjøringskampen i Algerie. Han døde i 1961, bare 36 år gammel, men etterlot seg et rikt forfatterskap.

I boka Black Skin, White Masks bruker Fanon egne erfaringer til å forklare hvordan europeisk rasisme konstruerer kategorier som svarthet og hvithet, mens Jordens fordømte analyserer hvordan kolonialismens voldssystem tvinger «de koloniserte» til å forakte sin egen kultur.

Hvordan har Fanons tenkning påvirket måten det tenkes og forskes på disse temaene i dag? Hvorfor bør Fanon fortsatt leses? Og hvorfor blir Fanon både framstilt som voldsprofet og revolusjonær humanist?

Tore Linné Eriksen er historiker og professor emeritus ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han gir en innføring i Fanons liv og tenkning, og hans betydning i den tredje verdens historie.