Johan Turi og Emilie Demant Hatt for dummies

Johan Turi og Emilie Demant Hatt for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Gro Birgit Ween

lørdag 1. desember 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I en periode preget av tvangsforflytning og assimileringspolitikk overfor den samiske befolkningen, gjorde den danske kunstneren og etnografen Emilie Demant Hatt feltarbeid i Nord-Sverige hos samiske Johan Turi og hans familie. Resultatet av nybrottsarbeidet var bl.a. Turis egen bok Muittalus samid birra, som Demant Hatt fikk utgitt og oversatt til dansk: den første beretningen om reindriftsamenes liv skrevet på samisk.

Hva har Turi og Demant Hatt betydd for forståelsen av samiske liv og for utviklingen av samisk postkolonial tenkning?

Gro Birgit Ween er sosialantropolog og seksjonsleder for etnografi ved Kulturhistorisk museum. I det som blir siste foredrag i serien «Postkoloniale klassikere for dummies» gir hun en innføring i to viktige skikkelser i den nordiske postkoloniale tradisjonen.