Edward Said for dummies

W. E. B. Du Bois for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Inger Furseth

lørdag 17. november 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

W. E. B. Du Bois regnes som USAs første sosiolog. Gjennom verk som The Souls of Black Folk, The Philadelphia Negro og Darkwater: Voices within the veil dokumenterte han afrikaner-amerikanernes situasjon i USA etter borgerkrigen, og gjorde en rekke empiriske studier i første del av 1900-tallet. Samtidig oppfattet mange ham som kontroversiell i hans samtid.

Du Bois’ arbeid ble lenge viet liten oppmerksomhet blant ledende, hvite akademikere, men fikk en renessanse på 1960-tallet i USA. Hvilken betydning har hans tenkning fått for sosiologien, og hva skjer når hans tekster blir del av pensumet som undervises om sosiologiens klassikere?

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. I høstens tredje foredrag om postkoloniale klassikere gir hun oss essensen av Du Bois’ tenkning og diskuterer hans arv i sosiologien.