PRESIDENTVALG I RUSSLAND – en ny vår?

bookmark

Den norske Helsingforskomité inviterer til seminar

onsdag 15. februar 2012, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis

Russland opplever nå de mest omfattende politiske demonstrasjonene siden oppløsningen av Sovjetunionen. Dumavalget resulterte i en overraskende lav oppslutning om Putins støtteparti, og omfattende valgfusk og trakassering av valgobservatører ble dokumentert. Spørsmålene fram mot presidentvalget den 4. mars er mange: Hva er det egentlig demonstrasjonene kan fortelle oss? Vil demonstrasjonene føre til reelle endringer i Russland? På hvilken måte har demonstrasjonene påvirket myndighetenes strategi før valget? Kan vi forvente omfattende valgjuks også ved dette valget, og hva vil reaksjonene i så fall være? Hvordan forholder norske myndigheter seg til utviklingen i Russland? Den norske Helsingforskomité har invitert Lilya Shibanova, Golos, og Nikolay Petrov, Carnegie Foundation for International Peace til å presentere sine analyser og erfaringer. Innledningene vil bli etterfulgt av en paneldebatt med norske politikere.

 

Program:

11:00 Velkommen, Bjørn Engesland, Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité
11:10 Innledning ved Liliya Shibanova, Leder i GOLOS
11:45 Innledning ved Nikolay Petrov, Forsker Carnegie Endowment for International Peace, Moscow Center
12:20 Lunsj
12:45 Paneldebatt og spørsmål

 

Deltakere paneldebatt:
Lilya Shibanova, Leder GOLOS
Nikolay Petrov, Forsker Carnegie Endowment for International Peace
Ine-Marie Eriksen Søreide, Høyre, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
Bård Vegar Solhjell, SV, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (TBC)

 

Seminaret vil foregå på norsk og russisk med simultantolking.

 

Påmelding til: nielsen@nhc.no innen tirsdag 14. februar

 

 

Mer informasjon om hovedinnlederne:

 

Lilya Shibanova har siden 2001 vært leder for GOLOS, en russisk organisasjon etablert i 2000 for å beskytte velgernes rettigheter og styrke det sivile samfunn. GOLOS har gjennom ett tiår vært den mest aktive nasjonale valgobservatøren i Russland. Shibanova er utdannet økonom og ingeniør, og har vært aktivt involvert i arbeid med det sivile samfunn siden 1995.

Nikolay Petrov er forsker ved Carnegie Endowment for International Peace, Moscow Center, og leder senterets samfunns- og regionalprogram. Han har en doktorgrad fra Moscow State University, og har undervist ved, og vært tilknyttet en rekke anerkjente akademiske institusjoner i Russland og i USA. Petrov har også vært ansatt i det sovjetiske/russiske myndighetsapparatet, blant annet som rådgiver og analytiker for presidentadministrasjonen i 1994-95.