Presidentvalget i Ukraina

bookmark

OSSE-forum

mandag 19. mai 2014, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NORDEM

Inngang: Billett

NORDEM inviterer til OSSE-forum om situasjonen i Ukraina i lys av presidentvalget 25. mai. Med UD politisk ledelse, Knut Vollebæk, tidligere OSSE høykommissær for nasjonale minoriteter, Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forkningsinstitutt og Berit Lindeman, Helsingforskomiteen.

Norsk UD og NORDEM bidrar med betydelige midler og personell til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) for å støtte opp om en fredelig løsning på situasjonen i Ukraina. Seminaret holdes i anledning briefing for 30 norske valgobservatører som reiser til Ukraina i forbindelse med OSSE/ODIHRs observasjon av presidentvalget som avholdes 25. mai. NORDEM har for tiden seks langtids valgobservatører i Ukraina og seks deltakere i OSSEs Special Monitoring Mission to Ukraine.

For mer informasjon, se her