Presseetikk og ytringsfrihet

bookmark

Åpent møte

fredag 30. august 2013, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Presseforbund

Inngang: Gratis

I forbindelse med at generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, går av etter 17 år, inviterer NP til et åpent møte om presseetikk og ytringsfrihet.

Innledere er Civita-leder Kristin Clemet, Dagbladet-redaktør John Olav Egeland, riksadvokat Tor-Aksel Busch, medlem av Pressens faglige utvalg Henrik Syse, tidligere PFU-medlem Ingeborg Moræus Hanssen, Vårt Land-redaktør Helge Simonnes, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og skuespiller Nils Ole Oftebro.