Pride 2022 1

Pride 2022

bookmark

Foredrag og paneldebatt

torsdag 16. juni 2022, kl. 12:00 til kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et) og Wergeland

Arrangør: UiO og Psykologisk institutt (PSI)

Inngang: Gratis - Påmelding

I anledning feiringen av Pride 2022 arrangerer Psykologisk institutt ved UiO en rekke foredrag på Litteraturhuset fra 12.00 til 16.00 onsdag 16. juni.

Arrangementets hovedforedrag holdes mellom 12.00 og 15.00 i Wergeland sal. Deretter holdes to parallelle diskusjonspanel ledet av LGBTQIA+ akademikere, talspersoner og forfattere mellom 15.00 og 16.00 i salene Wergeland og Kverneland. Etter arrangementet vil det være åpent for mingling til kl 18.

Digital deltakelse vil også være mulig, og lokalet er egnet for rullestolbrukere. Det vil bli tilbudt forfriskninger underveis. Begge delene, både foredrag og diskusjoner, vil bli holdt på Engelsk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men grunnet begrenset antall sitteplasser må man forhåndsregistreres

Foredrag (Wergeland sal):

12-12.30: Velkomstord

12:30-13: Reidar Jessen: “Subjective experiences of gender: What can we learn from gender diverse youth?”

Reidar Schei Jessen er utdannet psykolog og jobber for tiden som postdoktor tilknyttet det tverrfaglige prosjektet Living the Nordic Model. Høsten 2021 forsvarte han sin doktorgrad på temaet subjektiv opplevelse av kjønnsdysfori blant trans- og ikke-kjønnsnormative ungdom

13-13:30: Esra Ummak: “Where to Belong: Being sexual and ethnic minority in Norway”

Esra Ummak er førsteamenuensis ved VIDvitenskapelige høgskole og har vært gjesteforsker ved Psykologisk institutt ved UiO. Forskningen deres sentreres om sosiale identitetsgrupper av LGBTIQ+, rasialisering og etnisering.

13:30-14: Pause

14-14:30: Jacob Evje: “Disparities Between LGB and Trans Experiences and Deconstructing Anti-Trans Mobilizations in Europe”

Jacob Evje er masterstudent ved UiO og jobber med å identifisere misforhold mellom trans- og LGB personers erfaringer med vold, diskriminering og støtte i skolen, og hvordan disse erfaringene påvirkes av funksjonshemmelse og identitet av etnisk minoritet.

14:30-15: Victor Hugo da Silva Santos: “League of Gaymers: Meaning and (re)existence of homosexual players in the context of digital games”
Victor Hugo da Silva Santos er doktorgradskandidat i psykologi ved Federal University of Pernambuco (UFPE) i Brasil, og er en del av Human Social Interaction Lab (LabInt) ved UFPE. Hans pågående forskning omhandler kjønn og seksualitet, sosial samhandling, menneskelig utvikling, fandom og digitale spill.

 

Diskusjonspanel (Wergeland og Kverneland sal)

15:15-16: Mental Health and subjective experiences of gender: the heterogeneity within LGBTQIA+

15:15-16: Belonging as LGBTQIA+: How can sexual and ethnic minorities occupy the physical and digital spaces