Profet i Amerika

bookmark

Nærlesning av Whitman, Guthrie og Dylan

fredag 25. mai 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

En ny tid vil komme: solidaritetens og kollektivets tidsalder, hevdet den amerikanske poeten Walt Whitman. I kjølvannet av den amerikanske borgerkrigen, og i skuffelse over sin egen samtid, satte han sin lit til diktningen. Sangpoetene Woody Guthrie og Bob Dylan fulgte senere i Whitmans tradisjon. De lot seg inspirere av hans ønsker, håp og profetier for et samtidig og fremtidig Amerika. Var dette de demokratiske dikterne Whitman profeterte om?

Harald Bloom utpekte Whitman som selve sentrum i den amerikanske kanon, mens Guthrie og Dylan står trygt plassert som to av de største sangpoetene på det amerikanske 1900-tallet. I kveld kommer kritiker og stipendiat Kaja Schjerven Mollerin til Litteraturhuset for å fortelle om tre folkepoeter som alle hadde Amerika som sitt store tema.