Profeten Jesus i Islam

Profeten Jesus i Islam

bookmark

Likheter og ulikheter

fredag 14. desember 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Madina Intitute Norway

Inngang: Gratis

Foredrag ved Abdul Aziz Fredricks (Skottland) om Profeten Jesus fred være med han i Islam. Hans betydning, rolle og viktigheten av å huske han. Hva er likt og hva er ulikt med andre abrahamske religioner.

Arrangementet foregår på engelsk.