Propaganda og informasjonskrig i relasjonen mellom Russland og Vesten 1Bildet er hentet fra unsplash.com

Propaganda og informasjonskrig i relasjonen mellom Russland og Vesten

bookmark

fredag 5. november 2021, kl. 09:15 til kl. 12:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

Inngang: Gratis med påmelding

Forholdet mellom Russland og vestlige land med USA i spissen er på sitt mest anspente siden den kalde krigen. Seminaret dreier seg om informasjonskrig- og propaganda-aspektet av dette. Publikum i vestlige land og Russland må i dag forholde seg til svært forskjellige virkelighetsbeskrivelser. Det gjelder både beskrivelser av forholdene innad i motpartens samfunn og av den utenrikspolitiske situasjonen. Det er langt mer åpenhet for intern maktkritikk i vest, men hos begge parter er det likevel en tendens til å fremstille sitt eget samfunn og sine egne handlinger i et gunstig lys og tilsvarende beskrive motparten i dystre farger. Når feltet for en felles forståelse av sikkerhetspolitiske og andre utfordringer blir svært smalt, kan dette få selvforsterkende negative konsekvenser for freden og stabiliteten i relasjonen øst-vest.

Seminaret vil med referanse til konkrete eksempler diskutere hvordan vi kan prøve sannhetsgehalten i nyhetsstoff fra forskjellige leire i den globale informasjonskampen. Innledningsvis vil vi se på statlig propanda i et historisk perspektiv. Deretter vil vi belyse kampen om sannheten – eller om den hegemoniske løgnen – i Øst-vest relasjonen fra tre forskjellige innfallsvinkler.

Se programmet her