Propaganda og informasjonskrig i relasjonen mellom Russland og Vesten 1Bildet er hentet fra unsplash.com

bookmark

fredag 5. november 2021, kl. 09:15 til kl. 12:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

Inngang: Gratis med påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 9. desember 2022 close