Propaganda, sensur og mediemanipulasjon

Propaganda, sensur og mediemanipulasjon

bookmark

Hva skjer med pressefriheten på Balkan?

onsdag 10. november 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk PEN

Inngang: Ingen påmelding kreves, men vi anbefaler å være tidlig ute.

I panelet:

Ingrid Vik, spesialrådgiver ved UTSYN – Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk og medlem i Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa.

Jon Kværne, oversetter og tidligere observatør på Balkan for EU og OSCE.

Ordstyrer: Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn og og medlem i Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa.

Jon Kværne er oversetter fra bosnisk, kroatisk, serbisk og albansk og arbeider ellers med alt som har med Balkan å gjøre. Han har vært observatør for EU i Albania og Kosovo. De siste to årene har han jobbet ved den norske ambassade i Beograd og hatt god mulighet til å følge utviklingen i regionen, både sikkerhetspolitisk, men også situasjonen for pressen og det frie ord generelt.

Ingrid Vik, medlem av Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa. Mangeårig engasjement på Vest-Balkan, og spesialrådgiver ved UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

Ingen påmelding kreves, men vi anbefaler å være tidlig ute. NB. Husk å trykke «delta» i Facebook-arrangementet for å få en påminnelse.