ProSalong

bookmark

Henrik Ibsen. Mennesket og masken

onsdag 5. desember 2007, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NFF

Inngang: Gratis

Ivo de Figueiredo har skrevet en tobinds-biografi om vår store dramatiker Henrik Ibsen. Vi kjenner alle Ibsen-mytens grunntrekk: Historien om en lidende kunstner, en harmdikter som skriver fordi dikternaturen tvinger ham. Men kjenner vi egentlig Henrik Ibsen?

Onsdag 5. desember møter de Figueiredo Morgenbladet-journalist Lasse Midttun til samtale om mannen de Figueiredo har beskrevet som ”Denne tusseladden av en mann, asosial, hemmet og taus. Som strevde i rollen som foreningsmenneske og teaterleder, som var en politisk amatør og en halvstudert røver”.

Vert for kvelden er Jens Harald Eilertsen

ProSalong er et uformelt møtested for alle som arbeider med og har interesse for det skrevne og ennå uskrevne ord, en faglitterær salong. Inspirasjonen har vi fått fra fortidens litterære salonger. Også prosalongen til NFF ledes av en vert. En forfatter innleder først om tilblivelsesprosessen til sin ferdige eller uferdige sakprosabok. Etter innledningen åpner vi for en samtale om kveldens tema der alle kan delta. Prosalongen er tenkt å være et alternativ til mediene og de kommersielle og vitenskapelige arenaene.